Ћирилица | Latinica

Подизање засада леске: Распоред садње

Размеравање и распоред садње лешника

У овом тексту следи наставак приче о подизању засада леске. У првом делу сте могли да прочитате о припреми земљишта за подизање засада леске.

При подизању већих плантажних засада

Потребно је извршити парцелацију терена. Пожељно је да се парцелација обави на површинама већим од 5 хектара. На великим површинама размеравање парцела обављају геодете са одговарајућом опремом.

Дужина редова треба да износи око 200 м, а ширина парцеле, може да буде и нешто већа од 300 до 400 м. Између парцела планира се пут управан на правац редова, ширине 8 до 10 м, ради боље манипулације и коришћења погонских и прикључних машина.

Садња лешника на мањим површинама

Размеравање се обавља помоћу различитих помагала (призма, крст за визирање, пантљика, канап, визир маркери и др.). Места за садњу обележавају се маркерима (кочићи, летве, штапови).

Приликом размеравања парцеле одређује се правац редова и садна места. По правилу редови се постављају у правцу север-југ. На овај начин се најповољније и најравномерније обезбеђује осветљеност воћака.

На површинама са већим нагибом, редови се постављају управно на пад терена, како би се спречила појава ерозије земљишта. На изузетно стрмим теренима редови се постављају по изохипсама.

Уколико су изражени јачи ветрови, правац редова за садњу лешника треба да буде паралелан са смером кретања ваздушних струја доминантних ветрова. Крајњи редови (први и последњи) у засаду леске треба да буду удаљени од међе најмање за половину растојања између редова. То исто важи и за растојања прве и последње саднице, на почетку и на крају реда. Тако се избегава угрожавање усева околних парцела и омогућава несметани рад машина.

Механичка оштећења на младим воћкама најчешће настају приликом окретања машина на почетку и крају реда.

Распоред сорти у засаду

Распоред сорти у засаду треба да буде тако постављен да се главна сорта и опрашивачи у реду наизменично смењују. Као пример приказана је шема из које се види како се врши распоред за једну водећу и четири сорте опрашивача.

Распред главне и сорте опрашивача: 1-Истарски дуги;  2- Аполда;  3- Давијана;  4-Л удолф;  5- Авелино

Растојања за садњу лешника

Зависе од бујности одабраних сорти, облика круне, висине дебла, али и од рељефа, плодности и начина одржавања земљишта, ветрова и др.

Оптимална растојања за садњу лешника треба да обезбеде довољан хранљиви простор за нормалан раст и развој воћке, правилан развој круне и лако кретање механизације у засаду.

Леска у облику жбуна сади се на растојању од 4 до 5 × 4 м или 6 × 4‒5 м. Најчешћа растојања су 5 × 4 или 4 × 4 м. Воћке стаблашице, окалемљене на мечјој лесци саде се на растојању од 5‒6 × 3‒4 м или нешто већем, а најчешће од 6 × 4 м.

Распоред садње лешника

Правилним распоредом садница леске у засаду обезбеђује се оптимални хранљиви простор, добро осунчавање и проветравање, сигурно опрашивање и оплодња и несметани рад механизације.

У засадима леске саднице се при садњи распоређују у квадрат, правоугаоник, троугао или по изохипсама.

Садња садница  лешника  у квадрат

Код овог система садње саднице се налазе на једнаким растојањима у реду и између редова. Воћке имају подједнако осунчавање и исти хранљиви простор, а обрада земљишта и заштитна прскања могу да се обављају у оба правца (између редова и између воћака у реду.

Садња садница у квадрат

Садња садница у квадрат

Садња садница  лешника у правоугаоник

у овом систему садње растојања између садница у реду су мања него између редова. Код одраслих воћака скелетне гране суседних стабала се међусобно додирују. Воћке имају добро осунчавање, а међуредна растојања обезбеђују несметан рад механизације за обраду земљишта, бербу и заштиту. Обрада земљишта могућа је само у међуредном простору тј. само у правцу редова.

Садња садница у правоугаоник

Садња садница у правоугаоник

Садња садница лешника у троугао

за овај систем садње основа је једнакострани троугао. Садна места су на врховима троугла, тако да се стабла сваког другог реда налазе у међупростору наизменичних редова. Воћке имају подједнака међусобна растојања, исти хранљиви простор и најповољније осунчавање. Обрада земљишта и заштита могућа је из три правца. Код оваквог система садње може да се засади и до 15% више садница по јединици површине него код претходних.

Садња садница у троугао

Садња садница у троугао

Садња по систему живог зида

Савременији је начин гајења леске. По овом систему растојања између редова треба да износе 5,5 м. У реду се саде по две саднице на растојању од 35‒40 цм, а између њих је размак од 2‒2,5 м. Током гајења, резидбом се остављају изданци који расту у правцу реда. На тај начин, временом се ствара живи зид од скелетних грана по дужини целог реда.

Садња по систему живог зида

Садња по систему живог зида

Садња садница по изохипсама

Примењује се на стрмим теренима где постоји могућност појаве ерозије или на еродивним површинама. У овом систему садње размак између редова и садница у реду је неједнак и мора да се прилагоди терену. Треба максимално избегавати постављање кратких редова. Садња по изохипсама отежава рад механизације, обраду земљишта и заштиту од болести и штеточина.

Више о садњи леске као и о технологији гајења и мерама неге можете наћи у књизи ЛЕСКА, аутор: Др. Раде Милетић.

Све информације и садржај књиге Леска можете наћи на овом линку.Пратите нас

3 мишљења на „Подизање засада леске: Распоред садње

  1. Saditi 2 sadnice na razmaku 35 cm je greska jer se onda formira zbun koji nema veze svak ide na svoju stranu bez veze licno sam isprobao to u mom zasadu i morao sam da izvadim jedan zbun i da od jedne sadnice iz koja izbija desetine izbojaka formiran normalan zbun. Da i to je bacanje para za sadnice.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *