Ћирилица | Latinica

Подизање засада леске: Припрема земљишта

У серији текстова о подизању засада леске су описане следеће фазе:
– Припрема земљишта за подизање засада леске;
– Размеравање и распоред садње леске;
– Избор, набавка садница леске и време садње;
– Садња леске на припремљеном и неприпремљеном земљишту;

Припрема земљишта за подизање засада леске

Избор терена за садњу леске

Припрема земљишта за подизање засада леске зависи од плодности, физичких и хемијских својстава, висине подземних вода, рељефа и др. За подизање засада и плантажа леске најповољнији су терени са благим нагибима, добро проветрени. Изложеност терена благим поветарцима је изузетно повољно јер се леска опрашује ветром.

У таквим условима је боља аерација и мања могућност појаве болести и штеточина. Треба избегавати затворене терене услед слабе ваздушне дренаже, јер су воћке више изложене мразевима и нападима болести и штеточина.

Крчење

Након избора терена садњу леске, приступа се крчењу уколико на њему расте дрвеће и шибље. Најважније је да се из земљишта изваде остаци кореновог система претходних вишегодишњих биљака. Њиховим елеминисањем спречава се појава трулежнице жила и рак корена на кореновом ситему тек засађених, младих воћака леске.

На крчевинама садњу воћака треба обавити након 3-4 године. С обзиром да земљиште после крчења остаје неравно, неопходно је обавити његово равнање и затварање микро депресија. То омогућава бољу, квалитетнију садњу и несметан рад механизације. У међувремену на таквим теренима пожељно је гајити окопавине, стрнине или биљке за зеленишно ђубрење. У вегетацији која претходи агромелиорацијама и основној обради, пожељно је да се парцела третира тоталним хербицидима у циљу сузбијања вишегодишњих корова. На овај начин, у наредним годинама, обрада земљишта на парцели биће једноставнија са смањеним бројем окопавања и култивирања.

Дренажа

Уколико је на одабраној парцели висок ниво подземних вода, неопходно је извршити дренирање. За то је потребна изградња ситема отворених канала, укопавање перфорираних (пластичних, глинених) цеви, или израда кртичњака.

Систем отворених канала сачињавају ободни, сабирни и одводни канали. Ободни канали одводе воду која се сакупља са суседних парцела, док сабирни канали одводе воду са парцеле на којој се подиже засад. Растојања између сабирних канала зависе од конфигурације терена, учесталости падавина и особина земљишта. Улога одводних канала је да спроведе воду прихваћену из сабирних до главних канала.

drenaza

Дренажа земљишта

Из дубљих слојева земљишта вода се може одстранити копањем дренажних јаркова на дубини од 70 до 100 цм и постављањем подземних перфорираних цеви или јаркова у правцу највећег пада. На тај начин, вода се изводи изван парцеле. Сувишна вода може да се одстрани и помоћу дренажног плуга (подривача). Подривач разбија дубљи непропусни слој земљишта на дубини од 80 цм и прави канал-кртичњак којим се одводи сувишна вода.

Уколико не постоје потребе да се земљиште одводњава, после крчења и равнања терена приступа се агромелиоративним мерама и риголовању.

Поправка земљишта за садњу леске

Поправку земљишта треба обавити пре риголовања, на основу резултата анализе потенцијала плодности земљишта коју спроводе референтне лабораторије и одговарајуће стручне службе. Уколико анализе покажу да постоји потреба за поправком земљишта, неопходне је да се спроведу мере агромелиорација.

Aгромелиорацијa земљишта

Под агромелиорацијом се подразумева поправка реакције пХ вредности земљишта, повећање садржаја хумуса, садржаја лако приступачног фосфора и калијума. Резултати анализе могу успешно да се користе и у наредним годинама при ђубрењу младих воћака леске.

Сваки други начин ђубрења земљишта је непоуздан и може да изазове нежељене реакције, а произвођаче изложи непотребним материјалним трошковима.

Узорковање земљишта

Испитивања физичких и хемијских особина земљишта трабала би се обавити шест месеци пре спровођења мера агромелиорација.

Најбоље је да се земљиште узоркује када је умерене влажности, погодно за риголовање. Број појединачних узорака зависи од величине парцеле, уједначености (хомогености) земљишта, нагиба, надморске висине и других чинилаца од којих зависи добијање репрезентативних резултата.

Уколико се на планираној површини за садњу леске утврди присуство већег броја типова земљишта, неопходно је да се за сваки посебно изврши узорковање. То исто важи и уколико је земљиште различите структуре и дубине.

За површину од 5 ха потребно је узети око 25 појединачних узорака, од којих се формира један-репрезентативни за планирану површину.

Појединачни узорци треба да се узимају што равномерније са површине парцеле по дијагоналама, шаховском распореду или цик-цак линијама. Узорци земљишта се узоркују ашовом или сондом на дубини од 0 до 40 цм.

Уколико се узорци узимају ашовом, отвара се јама величине 30 x 30 цм и дубине 40 цм. Затим се ашовом исеца вертикално слој земљишта дебљине од 3 до 5 цм по целој дубини јаме. Сонде за узорковање земљишта се убушују до потребне дубине и у једном маху вади узорак земљишта. Појединачни узорци се мешају, припрема се репрезентативни, тежине од 1 кг, обележава и доставља лабараторији.

Више о поправци земљишта можете прочитати у овом чланку.

Риголовање земљишта

Квалитетна основна припрема земљишта је предуслов добром пријему садница и порасту воћака. За подизање засада леске неопходно је извршити риголовање земљишта на дубину до 60 цм. У извесним случајевима, дубина риголовања може да буде већа, нарочито ако се саде саднице окалемљене на сејанцу мечје леске. Неопходно је риголовање целе површине, јер се коренов систем жбунастих форми леске развија у плићим слојевима земљишта.

Риголовањем се нарушава микробиолошка равнотежа, али се активирају велике количине инертног земљишта. Превртањем земљишта са површине, које је плодније доспева у зону где ће се развијати коренов система младе воћке. Земљиште постаје растресито са повољним ваздушно-водним и топлотним режимом. У риголованим земљиштима органска ђубрива се брже разлажу, а боља је и конзервација влаге од атмосферских падавина.

Риголовано земљиште

Риголовано земљиште

Подривање земљишта

Повољни ефекти се постижу и подривањем земљишта. Подривањем се утиче на растресање дубљих, непропусних слојева земљишта чиме се побољшава ваздушни режим и водни капацитет. Подривачи могу да буду снабдевени додатком за кртичну дренажу, или депозиторима за уношење минералних ђубривиа у дубље слојеве земљишта. Подривање је ефикасан и јефтинији начин припреме земљишта за садњу од класичног риголовања. На земљиштима тежег механичког састава потребно је комбиновати подривање са риголовањем.

Подривено земљиште и Подривач

Подривено земљиште и Подривач

За јесењу садњу леске, риголовање или подривање треба обавити у пролеће, а за пролећну рано у јесен. Циљ је да се до момента садње, земљиште добро уситни, слегне и поравна.

Припрема земљишта копањем јама је најнеповољнији начин и може да се користи само на сувише стрмим теренима неподесним за рад механизације или код садње појединачних воћака леске.

Више о садњи леске као и о другим фазама гајења и мерама неге можете наћи у књизи ЛЕСКА, аутор: Др. Раде Милетић.

Све информације и садржај књиге Леска можете наћи на овом линку.Пратите нас

3 мишљења на „Подизање засада леске: Припрема земљишта

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *